Bild

Skrócona biografia Otto Lilienthala

(Jako źródła szczegółowej biografii godnymi polecenia są książki autorów Runge/Lukasch, Schwipps oraz Seifert/Waßermann.)

Drzewo genealogiczne Otto Lilienthala (od ~1720 do czasów jego potomstwa)

23.5.1848 Urodzony w Anklam
1856 bis 1864 Szkoła podstawowa w Anklam; do przedmiotów, na które uczęszczał, należały m.in. nauka o ptakach i matematyka wykładana przez Gustava Spörera (znanego niemieckiego astronoma)
1864 bis 1866 Regionalna Szkoła Rzemieślnicza w Poczdamie
1866/1867 Praktyka w firmie Schwartzkopff w Berlinie (budowa maszyn)
l867 bis 1870 Królewska Akademia Techniczna w Berlinie
ab 1867 Pierwsze eksperymenty, których rezultaty zostały włączone do opublikowanej w 1889 roku książki o fizykalnych podstawach lotu człowieka
1870/71 Przez rok ochotnik walczący w wojnie niemiecko-francuskiej. Udział w oblężeniu Paryża jako fizylier
1871 Zatrudnienie w firmie Weber w Berlinie, zajmującej się budową maszyn
ab 1872 Inżynier-konstruktor w firmie C. Hoppe w Berlinie, zajmującej się budową maszyn
1873 Członkostwo braci Lilienthal w Aeronautical Society of Great Britain Lilienthal wygłasza pierwszy, publiczny wykład na temat teorii lotu
ab 1874 Systematyczne eksperymenty dotyczące sił powietrza działających na skrzydła, przeprowadzane przy pomocy modeli latających i latawców oraz badanie właściwości naturalnego wiatru
1877 Patent dotyczący wrębiarki (górnictwo), pierwszy z 25 patentów Lilienthala (4 z nich odnosiły się do lotnictwa)
11. 6. 1878 Ślub z Agnes Fischer, córką górnika
1879 Narodziny syna Otto (pierwszego z 4 dzieci) Wynalezienie późniejszych klocków Anker-Steinbaukasten (wspólnie z Gustavem Lilienthaleml)
1883 Własna fabryka maszyn w Berlinie produkująca kotły i maszyny parowe
1886 złonek Niemieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Lotnictwa w Berlinie
1889 Publikacja książki "Lot ptaka jako podstawa sztuki latania"
1890 Wprowadzenie 25 % udziału w zyskach dla pracownikówswojej fabryki.
Pierwsze testy załogowych aparatów latających
1891 Ćwiczenia w skokach i pierwsze loty na dystansie 25 m w Derwitz / Krilow pod Poczdamem
1892 Loty nowym aparatem latającym
Zaangażowanie na rzecz berlińskiego teatru "Volkstheater"
1893 Budowa stacji lotniczej w pobliżu swojego domu Początek testów
lotniczych na wzgórzu Rhinow (Stölln/Rhinow pod Neustadt/Dosse).
Loty szybowcowe na dystansie do 250 m.
Budowa wielu aparatów latających, wśród nich aparatu napędzanego
uderzeniami skrzydeł
z planowanym napędem silnikowym. Budowa
zachowanego do dziś tzw. „wzniesienia lotniczego“ w Lichterfelde
(Berlin)
1894 Produkcja seryjna "normalnego aparatu szybującego"
1895 Odwiedziny techników lotnictwa z różnych krajów, m.in. S. P. Langley’a, sekretarza Instytutu Smithsona w Waszyngtonie oraz N. J. Skutkowskiego, aerodynamika z Moskwy Loty dwupłatowcem
1896 Nowe eksperymenty dotyczące uderzeń skrzydłami
9.8.1896 Upadek podczas lotu normalnym aparatem szybującym, kiedy nie udało mu się skorygować wywołanego prądem wznoszącym (bąblem termicznym) zakłócenia toru lotu.
10.8.1896 Śmierć w Berlinie