Bild
Strona główna > Podobne strony

Źródła dalszej lektury w internecie:

Zasługą Lilienthala było odbycie pierwszego lotu szybowcowego, który był pierwszym krokiem do lotu człowieka. Kolejnymi krokami miał być wykorzystujący siły wiatru lot szybowcowy oraz silnik napędzający uderzenia skrzydeł. Historia obrała jednak inną drogę. Era lotów samolotami silnikowymi została zapoczątkowana w roku 1903 przez braci Wright, nawet jeśli istnieją informacje o wcześniejszych lotach (lotach lotników takich jak (C. Ader, G. Weißkopf/Whitehead, K. Jatho, R. W. Pearse) Ogniwem łączącym osiągnięcia Lilienthala i braci Wright był inżynier kolejnictwa Octave Chanute.

Po długim okresie dominacji samolotów silnikowych doszło do odrodzenia szybownictwa.

Wraz z wynalazkami inżyniera NASA Francis Rogallo, oszło następnie w połowie dwudziestego wieku do odrodzenia lotniarstwa.

Lotniarz Stephan Nitsch z Magdeburga zrekonstruował i przetestował (!) większość aparatów szybujących Lilienthala, znajdujących się w muzeum. Dla niego i wielu innych (W. Send, P. Bicheron u. R. Korobelnik) lot ptaka i uderzenia skrzydłami pozostały interesującymi zagadnieniami.

Inny przodek samolotu - latawiec - nie cieszył się jednak dużym uznaniem.

Miejsca i obiekty związane z osobą Lilienthala:

Wzniesienie Lotnicze w Berlinie oraz wzniesienie w pobliżu Stölln/Rhinow były najważniejszymi miejscami, w których Lilienthal odbywał swoje loty. O jego pierwszym terenie lotniczym pod Derwitz (niedaleko Poczdamu) przypomina dziś pomnik autorstwa Wilfrieda Statta.

Fotografie Fliegeberg
Pomnik Lilienthala na „Wzniesieniu Lotniczym“ w Berlinie

Przegląd miejsc związanych z osobą Lilienthala znajduje się w małym przewodniku po muzeum.

Kilka z oryginalnych aparatów latających Lilienthala zachowało się do dziś i są one przechowawane w następujących muzeach:

wczesna historia lotnictwa w internecie:

Wielu miłośników lotnictwa przyczyniło się do tego, że internet stał się ogromnym źródłem informacji na temat historii lotnictwa. Oto niekóre ze stron, których tematyka jest nam szczególnie bliska:

Z wieloma muzeami utrzymujemy także kontakty koleżeńskie, należą do nich m. in.:

Prawie każdą informację można od niedawna znaleźć w ogólnodostępnej encyklopedii "Wikipedii", która zawiera coraz więcej haseł. I jeśli rzeczywiście znajdzie się w niej błąd lub lukę, można temu natychmiast zaradzić samemu.

 

Przedmioty będące dowodami wiedzy ludzkości przechowywane są w „MUZEACH ŚWIATA“

"MUSEUMS OF THE WORLD"

Gdyż
"Muzea są jak pamięć ludzka. Kto ją utraci, utraci również orientację"