Bild
Strona główna > Archiwum

Źródła i dokumenty

Mimo, że znaczenie prac Lilienthala zostało rozpoznane już za jego życia, przekazy na ich temat zawierają wiele luk. Z licznych aparatów latających zachowały się do dziś w różnym stopniu już tylko dwa typy tych urządzeń. Z wielu aparatur pomiarowych pozostały tylko trzy modele płatów doświadczalnych, które znajdują się w Niemieckim Muzeum w Monachium (Deutsches Museum München). W jego murach, od czasu powstania muzeum, zebrano ogromną ilość przedmiotów będących częścią spuścizny po Lilienthalu oraz udokumentowano je w roku 1991 (Otto Lilienthal, wydawnictwo Bertelsmann-Lexikon-Verlag, 1991 – nakład wyczerpany). Cała korespondencja Lilienthala, związana z techniką lotniczą, została przedstawiona w 1993 roku w Muzeum Otto Lilienthala (W. Schwipps: "Warum es so schwierig ist, das Fliegen zu erfinden").
Szczegółowa wiedza na temat skonstruowanych aparatów latających oraz udanych prób lotniczych opiera się głównie na licznych publikacjach Lilienthala oraz opublikowanych częściowo jeszcze za jego życia ponad 100 zdjęciach lotów.
W licznych pracach (Halle, Schwipps, Seifert, Nitsch, Waßermann i innych) przedstawiono w międzyczasie dalsze, odnalezione i zbadane źródła informacji na temat Lilienthala.

katalogi online

katalogi biblioteczne, zbiór eksponatów, Archiwum i Archiwum zdjęciowe

na przykład:

Lilienthal Archiwum zdjęciowe

Publikacje i listy Lilienthala

Oprócz pełnej bibliografii prac Otto Lilienthala do archiwum internetowego zostały również włączone pełne wersje jego artykułów i listów. Dostępny jest również wykaz znanej korespondencji Lilienthala.

Patenty

Tylko 4 z 25 znanych patentów Lilienthala dotyczy techniki latania. Poza tym niektóre odkrycia brata Gustava Lilienthala zostały opatentowane na nazwisko jego brata Otto (zestawy do budowania, zabawki) i odwrotnie (wrębiarka).
W muzeum znajduje się także bogaty zbiór patentów związanych z lotnictwem sprzed roku 1910.

Zbiory muzealne

W internecie dostępne są również wybrane katalogi biblioteczne i zbiór dużych eksponatów / aparatów latających.